Ekonomický tým 2016

Známe nejlepší české mladé ekonomy

Anna Janoštíková, Áron Fojtů a Josef Fábík – to jsou jména nejlepších mladých ekonomů z Česka, kteří vyhráli finále prestižní ekonomické soutěže pořádané Asociací obchodních akademií a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy Ekonomický tým. Všichni tři výherci navštěvují Obchodní akademii Tomáše Bati a VOŠE ve Zlíně. Druhou příčku obsadili žáci Masarykovy obchodní akademie z Rakovníka a třetí místo získali studenti Obchodní akademie z Prahy 10.

Celkové hodnocení všech týmů ke stažení zde.

Soutěž Ekonomický tým má 13letou tradici, skládá se z kol krajských a celorepublikového finále, to se letos konalo 6. 12. na Obchodní akademii a SOŠ logistické v Opavě. Smyslem celého klání je podporovat týmového ducha, ověřit teoretické znalosti studentů a zjistit, jak dokáží aplikovat teoretické poznatky v praxi. Zajímavou části soutěže je také prezentace na vylosované téma. „Témata prezentací žáci dopředu neznají, po vylosování zadání mají pouze půl hodiny na to, aby si ve svém týmu připravili svou prezentaci. Používat přitom smějí pouze papír a tužku,“ vysvětluje ředitel pořádající školy Petr Kyjovský.

Slavnostní zahájení soutěže se konalo v aule Slezské univerzity a účastnili se jej kromě zástupců Asociace obchodních akademií a učitelů také opavský primátor Radim Křupala a rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. Slezská univerzita vyslala do poroty soutěže i zástupkyni Fakulty veřejných politik Magdalenu Chmelařovou.

„Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci soutěže, především Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy, Moravskoslezskému kraji, Slezské univerzitě, Asociaci obchodních akademií a samozřejmě celému organizačnímu týmu z naší školy. Děkuji také všem sponzorům za dárky pro všechny zúčastněné žáky. V neposlední řadě pak blahopřeji výhercům, ale i těm, kteří neobsadili medailové pozice, jejich výkony byly také velmi dobré. Jsem přesvědčen, že vítězstvím z hlediska získání nových zkušeností je již samotná účast ve finále tak náročné soutěže,“ dodává ředitel Petr Kyjovský.

Soutěž ekonomický tým

Ve školním roce 2016/2017 pořádá celostátní kolo soutěže Ekonomický tým Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace a Asociace obchodních akademií České republiky. Termín konání soutěže je 6. prosince 2016.

Na projektu spolupracuje Slezská univerzita v Opavě. Projekt probíhá za podpory MŠMT a Moravskoslezského kraje.

Soutěž je dvoukolová, vítězové krajských kol postupují do celostátního. Do soutěže nominují školy tříčlenné soutěžní týmy žáků, kteří ve školním roce 2016/2017 studují obor obchodní akademie, resp. ekonomické lyceum ve čtvrtém ročníku.

Kontaktní osoba je: Ing. Ellen Švábová tel.: + 420 553 759 167, email: svabova.ellen@oa-opava.cz