Doporučujeme

Ekonomický tým 2023

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2023 se budova Obchodní akademie v Kolíně stala útočištěm pro 14 nejlepších středoškolských týmů z celé České republiky, které postoupily do celostátního kola soutěže Ekonomický tým 2023. K nim se na „divokou kartu“ přidal i náš tým domácí. Tříčlenná družstva se utkala ve třech disciplínách – projektová práce na zadané téma, znalostní test a prezentace na zadané téma. Ve velmi vyrovnaném boji získal v součtu disciplín nejvíce bodů tým z Obchodní akademie Česká Lípa, na druhém místě se umístil tým z Obchodní akademie Ostrava – Poruba, diplom a ceny za třetí místo si odvezli studenti Obchodní akademie z Karlových Varů. Gratulujeme.

Tým naší školy ve složení Antonie Záhorová, Jakub Jan Beil a Filip Gajdoš se v silné konkurenci neztratil a obsadil konečné krásné 7. místo. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci. Poděkování patří i externím hodnotitelů prací a studentských prezentací. Konečné díky si zaslouží organizační tým v čele s Ing. Janou Bílou, který věnoval přípravám akce nemalé úsilí a hodiny svého času.

Fotografie z akce jsou k vidění v odkazech z místních médií a na instagramu školy:
https://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/kolin-soutez-obchodni-akademie-zahajeni-ekonomicky-tym-22112023.html

https://www.svoboda.info/zpravy/kolin/v-koline-vyhlasi-mistry-republiky-v-souteze-obchodnich-akademii-ekonomicky-tym-2023_/

Pravidla soutěže

Zúčastněné týmy – vítězové krajských kol

KrajŠkola
StředočeskýOA Mladá Boleslav
KarlovarskýOA Karlovy Vary
PlzeňskýOA Plzeň
ÚsteckýVOŠE, OA, SpedŠ, SZŠ Most
LibereckýOA Česká Lípa
PardubickýG, OA , JŠ Svitavy
VysočinaOA Havlíčkův Brod
JihočeskýOA Písek
PrahaČOA Praha, Resslova 8
JihomoravskýG, OA, JŠ Hodonín
OlomouckýOA a JŠ Přerov
ZlínskýOA Tomáše Bati a  VOŠE Zlín
MoravskoslezskýOA Ostrava – Poruba
KrálovéhradeckýOA, SOŠ, JŠ Hradec Králové, Pospíšilova 365
PořadatelOA Kolín

Ekonomický tým 2022 – výsledky

Zdroj: Ekonomický tým 2022 – OA a HŠ Havlíčkův Brod (oahshb.cz)

Ve dnech 15. – 16. listopadu 2022 hostila Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod republikové finále nejvýznamnější soutěže ekonomicky zaměřených škol  Ekonomický tým 2022.

13 tříčlenných týmů, které k nám přijely téměř ze všech krajů ČR, absolvovalo během dvou dnů tři disciplíny, po jejichž vyhodnocení bylo vyhlášeno toto pořadí:

 1. místo: Obchodní akademie a vyšší odborná škola, Brno, Kotlářská
 2. místo: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
 3. místo: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové

Kompletní výsledková listina:  »ZDE«

Číst dále zde: Ekonomický tým 2022 – OA a HŠ Havlíčkův Brod (oahshb.cz)

Ekonomický tým 2022

Soutěž Ekonomický tým je dvoukolová:

 • krajské kolo
 • ústřední (celostátní) kolo.

Střední školy, které mají zájem o účast v soutěži, nominují tříčlenný soutěžní tým ze studentů do příslušného krajského kola. Každá škola může nominovat i více týmů.

Soutěžní disciplíny

 1. Krajské kolo

Krajské kolo sestává ze dvou disciplín:

 1. Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Test sestavují krajští organizátoři v rozsahu 60 otázek. Otázky jsou zaměřeny na aplikaci vědomostí.
 2. Prezentace na dané téma: zadání konkrétního záměru obdrží tým na místě. Na zpracování záměru je 30 minut. Poté tým prezentuje svůj záměr před komisí minimálně tří posuzovatelů. Kritérii posuzování jsou odborná úroveň a způsob prezentace. Příprava se koná bez využití online i offline nástrojů (pomůcek)

Téma prezentace vznikne po dohodě zástupců škol v den konání soutěže

Obě disciplíny se hodnotí bodově, každá s maximem 100 bodů. Podle součtu bodů z obou disciplín se stanoví pořadí týmů. V případě shodného počtu rozhoduje hodnocení testu. Do celostátního finále postupuje vítěz krajského kola a poté další týmy, které v rámci celé republiky dosáhly nejvyššího bodového hodnocení. Maximální počet soutěžících týmů ve finále je 15. Bodové hodnocení krajského kola je podkladem pro postup do finále a nepromítá se již do hodnocení finále.

 1. Ústřední (celostátní) kolo

Ústřední kolo sestává ze tří disciplín:

 1. Projektová práce: Postupující týmy společně zpracují v místě soutěže projektovou práci na zadané téma. Práce je hodnocena týmem hodnotitelů podle kritérií zasílaných při vyhlášení soutěže, tj. reálné využití v praxi, různost a bohatost řešení, věcná správnost, úplnost a objektivnost zpracování a dodržení požadavků na úpravu. Délka na vyproacování daného tématu je v rozsahu 300 minut
 2. Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Test obsahuje celkem 80 otázek, z toho cca 30 z ekonomiky, 30 z účetnictví, 10 z práva a 10 otázek z informačních technologií.
 3. Prezentace předem neznámého tématu: každý tým si vylosuje téma z oblasti ekonomiky a poté připraví jeho prezentaci v časovém limitu (30 minut), následně ho prezentuje před porotou v časovém rozsahu 10 min. Porota posuzující prezentace je složena ze zástupců Asociace OA, pedagogického doprovodu, dané vysoké školy, eventuálně zástupců podnikatelské sféry. Cílem prezentace je zjistit všeobecný přehled studentů o dané problematice. Témata jsou formulována jako podnět k přemýšlení. Příklady témat z předcházejících ročníků: „Práce v ČR nebo v zahraničí?“, „Máme dovážet výrobky, které jsme schopni produkovat sami?“, „Je vyšší cena zárukou vyšší kvality?“. Téma prezentace zveřejní předseda Asociace OA ČR nebo jím pověřený zástupce v den konání soutěže

Všechny disciplíny se hodnotí bodově, každá s maximem 100 bodů. Podle součtu bodů ze všech tří disciplín se stanoví celkové pořadí týmů. V případě rovnosti bodů rozhoduje hodnocení testu, poté hodnocení prezentace.

Organizační zabezpečení soutěže

Krajská kola

Na valné hromadě Asociace OA je vždy určena jedna škola v kraji, která zabezpečí krajské kolo. Organizátor zašle pokyny k soutěži dané škole nejpozději do 10. září.

Krajské kolo se koná nejpozději do 15. října, poté zašle organizátor bezodkladně jméno vítězného týmu celostátnímu organizátorovi

Ústřední (celostátní) kolo

Školu, která zorganizuje ústřední kolo, určuje valná hromada Asociace OA. Finále probíhá ve dvou dnech.

Každý tým obdrží od organizátora ústředního kola individuální rozpis organizace, ve kterém je uveden čas a místa konání testu, přípravy na disciplínu prezentace a samotná prezentace.

1. den: Projektová práce na dané téma v místě konání soutěže

2. den: Test: zahrnuje obsah vyučovacích předmětů ekonomika, účetnictví, právo a informační technologie. Test obsahuje celkem 80 otázek, z toho cca 30 z ekonomiky, 30 z účetnictví, 10 z práva a 10 otázek z informačních technologií.

            Prezentace předem neznámého tématu z ekonomické oblasti: každý tým si připravil prezentaci v časovém limitu (30 minut), následně ji přednese před porotou (časový rozsah 10 min). Porota posuzující prezentace byla složena ze zástupců Asociace OA, pedagogického doprovodu, dané vysoké školy, eventuálně zástupců podnikatelské sféry. Hodnoceny jsou: znalost problematiky, věcná správnost, argumentace, vyjadřování, originalita zpracování prezentace a dodržení časového rámce

Ústřední (celostátní) kolo se koná do 15. prosince

Důležité informace

Doručovací adresa:

Ing. Petr Kyjovský
Obchodní akademie a střední odborná škola logistická, Opava, p. o.
Hany Kvapilové 1656/20
746 01  Opava

Předseda asociace:Mgr. Richard Žert
zert
tel.: 271 742 313email: zert@heroldovysady.cz
Tajemník asociace:Ing. Petr Kyjovský
kyjovsky
tel.: 553 759 160email: kyjovsky@oa-opava.cz
Účetní asociace:Pavel Loyda

 

Pavel Loyda

tel.: 553 759 178email: loyda.pavel@oa-opava.cz
Telefon (F-M):558 434 415, 558 433 015  
Fax:558 431 559  
Bankovní spojení:ČSOB č. ú.: 159411127/0300  
IČO:68157657  
DIČ:CZ68157657

Ekonomický tým 2019

Závěrečná zpráva o věcném plnění projektu

Název organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104
Sídlo 261 01 Příbram I, Na Příkopech 104
61100412
Zastoupená RNDr. Marcela Blažková, ředitelka
Název projektu Ekonomický tým 2019
Číslo rozhodnutí 0098/8/SOU/2019
Termín konání: 4. prosince 2019
Celý příspěvek

Ekonomický tým 2018

Soutěž Ekonomický tým

Soutěž Ekonomický tým je dvoukolová:

 • krajské kolo
 • ústřední kolo.

Střední školy, které mají zájem o účast v soutěži, nominují tříčlenný soutěžní tým ze studentů maturitního ročníku do příslušného krajského kola. Každá škola může nominovat i více týmů.

Celý příspěvek

Ekonomický tým 2016

Známe nejlepší české mladé ekonomy

Anna Janoštíková, Áron Fojtů a Josef Fábík – to jsou jména nejlepších mladých ekonomů z Česka, kteří vyhráli finále prestižní ekonomické soutěže pořádané Asociací obchodních akademií a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy Ekonomický tým. Všichni tři výherci navštěvují Obchodní akademii Tomáše Bati a VOŠE ve Zlíně. Druhou příčku obsadili žáci Masarykovy obchodní akademie z Rakovníka a třetí místo získali studenti Obchodní akademie z Prahy 10.

Celý příspěvek