Ekonomický tým 2019

Závěrečná zpráva o věcném plnění projektu

Název organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram I, Na Příkopech 104
Sídlo 261 01 Příbram I, Na Příkopech 104
61100412
Zastoupená RNDr. Marcela Blažková, ředitelka
Název projektu Ekonomický tým 2019
Číslo rozhodnutí 0098/8/SOU/2019
Termín konání: 4. prosince 2019
Celý příspěvek

Důležité informace

Doručovací adresa:

Ing. Petr Kyjovský
Obchodní akademie a střední odborná škola logistická, Opava, p. o.
Hany Kvapilové 20
746 01  Opava

Předseda asociace: Mgr. Richard Žert
zert
tel.: 271 742 313 email: zert@heroldovysady.cz
Tajemník asociace: Ing. Petr Kyjovský
kyjovsky
tel.: 553 759 160 email: kyjovsky@oa-opava.cz
Účetní asociace: Pavel Loyda

Pavel Loyda

tel.: 553 759 178 email: loyda.pavel@oa-opava.cz
Telefon (F-M): 558 434 415, 558 433 015
Fax: 558 431 559
Bankovní spojení: ČSOB č. ú.: 159411127/0300
IČO: 68157657
DIČ: CZ68157657