Ekonomický tým 2018 – Celostátní finále Písek

Eva Kopřivová

Patnáctý ročník celostátní soutěže Ekonomický tým 2018 organizovala Obchodní akademie a Jazyková škola Písek. Soutěž se konala pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeského kraje a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V úterý, 4. 12. 2018, se sjeli na školu organizátora vítězové krajských kol, celkem se soutěže zúčastnilo 13 týmů, všechny týmy byly tříčlenné a tvořili je studenti 4. ročníků.

Na slavnostním zahájení v nové aule školy přivítal ředitel školy Mgr. Sekyrka Pavel, Th.D jak účastníky soutěže s pedagogickými doprovody, tak všechny hosty, mezi kterými byli pan Mgr. Richard Žert, předseda Asociace OA ČR, paní Ing. Ivana Nepovímová, ministerský rada, hodnotitelé projektových prací pan Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. a pan Ing. Petr Štumpf, Ph.D. z katedry obchodu a cestovního ruchu Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a ředitelé obchodních akademií Ing. Aleš Kubíček, RNDr. Marcela Blažková, Ing. Mgr. Jiří Haičman, Mgr. Soňa Veisová a Ing. Radek Kučera.

Po úvodní zdravici začala samotná soutěž, která se skládala z 80minutového testu v elektronické podobě z odborných znalostí z ekonomiky, účetnictví, práva a informačních technologií. Celkem bylo 80 otázek. Současně probíhala další část soutěže a to desetiminutová prezentace na téma „Jak je bydlení dostupné pro současnou mladou generaci?“. Téma bylo tajné a přivezl ho předseda Asociace OA ČR. Odborná porota byla šestičlenná a skládala se z řad hostů. Kromě těchto disciplín bylo do úspěšnosti týmů zařazeno hodnocení projektové práce na téma „Sdílená ekonomika“. Všechny části měly stejné 100bodové hodnocení.

Před vyhlášením výsledků a slavnostním ukončení čekalo na všechny zúčastněné v aule překvapení.. Byla vyhlášena soutěž v psaní na starých psacích strojích krásného, ale náročného textu „ Školní pravidla ze zprávy o stavu pokroku školství 1777“. První místo získala paní zástupkyně OA Písek Ing. Hana Karolyiová.

Před samotným vyhlášením výsledků soutěže proběhlo hodnocení prezentací a projektových prací. Následovalo vyhlašování nejlepších týmů.

Nejlepším ekonomickým týmem České republiky se stal tým OA Olomouc ve složení Barbora Kuzmíková, Ivana Mariánková a Lukáš Šafář pod vedením Ing. Dagmar Sekaninové. Tým získal 213 bodů. Druhé místo obsadil tým OA Svitavy s 207 body a na třetím místě se umístil tým OA Ústí nad Labem s 205 body. Uvedené týmy obdržely krásné dorty a věcné ceny. Příští ročník se koná na Obchodní akademii a Vyšší odborné škole Příbram.

Více na: http://oa-pisek.cz/aktuality/aktuality/2019/ekonomicky-tym-2018-celostatni-finale-pisek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *