Důležité informace

Doručovací adresa:

Ing. Petr Kyjovský
Obchodní akademie a střední odborná škola logistická, Opava, p. o.
Hany Kvapilové 20
746 01  Opava

Předseda asociace: Mgr. Richard Žert
zert
tel.: 271 742 313 email: zert@heroldovysady.cz
Tajemník asociace: Ing. Petr Kyjovský
kyjovsky
tel.: 553 759 160 email: kyjovsky@oa-opava.cz
Účetní asociace: Pavel Loyda

Pavel Loyda

tel.: 553 759 178 email: loyda.pavel@oa-opava.cz
Telefon (F-M): 558 434 415, 558 433 015
Fax: 558 431 559
Bankovní spojení: ČSOB č. ú.: 159411127/0300
IČO: 68157657
DIČ: CZ68157657