Galerie oceněných

2023

Ve čtvrtek 9. 11. 2023 byl na zasedání Valné hromady Asociace obchodních akademií v Táboře oceněn Ing. Pavel Štohl.

Ocenění Asociace obchodních akademií České republiky je udělováno osobám, které se významně zasloužily o rozvoj ekonomického myšlení ve společnosti.

Pavel Štohl (1960) je český politik, ekonom a podnikatel, v letech 2014 až 2020 senátor za obvod č. 54 – Znojmo, v letech 2002 až 2011 zastupitel města Znojma, prorektor Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo. V letech 1986 až 1997 byl zaměstnán na Střední ekonomické škole Znojmo, později Obchodní akademii Znojmo. Od roku 1993 soukromě podniká v oblasti daňového poradenství. Od roku 1994 pak působí ve Vzdělávacím středisku Ing. Pavel Štohl. V roce 2005 spoluzakládal Soukromou vysokou školu ekonomickou Znojmo, na níž od té doby pracuje, v současnosti jako prorektor pro studijní činnost a rozvoj školy.

Je autorem řady středoškolských učebnic z účetnictví a daní.

2019

Ing. Helena Zaviačičová

Ing. Helena Zaviačičová absolvovala SEŠ Slaný a Podnikohospodářskou fakultu VŠE v Praze. Ještě během středoškolského studia se stala dvojnásobnou mistryní československých středních škol v psaní na stroji 1989 a na elektrickém stroji IBM s kulovou hlavicí jako maturantka v roce 1989 napsala přes 660 hrubých úhozů.
Za svou soutěžní kariéru, kterou ukončila ve Vídni v roce 2005, vybojovala pod vedením svého trenéra a později manžela Jaroslava devětkrát titul mistryně světa v záznamu a zpracování textů, poprvé 1998 v Lausanne, podeváté v roce 2005 ve Vídni. Titul z Říma v roce 2003 ozdobila také světovým rekordem, který dodnes nebyl překonán. 30 minut psala rychlostí 956 hrubých a 928 čistých úhozů za minutu.
Působí se svým manželem Jaroslavem jako vedoucí Internetové školy ZAV, jejímž prostřednictvím každý rok získá nebo výrazně zkvalitní svou klávesnicovou gramotnost kolem 50 000 žáků ve čtyřech jazykových verzích.
Od roku 2007, kdy přestala soutěžit, se podílí na práci jury světové federace INTERSTENO jako lídr hlavní a historicky druhé nejstarší soutěže opis textu. V roce 2007 byla jednou z organizátorů teprve druhého světového šampionátu INTERSTENO pořádaného v České republice.

Ing. Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček (1977) je autorem filozoficko-ekonomické knihy Ekonomie dobra a zla, která byla přeložena do 21 jazyků, v mnoha zemích se stala bestsellerem a získala významná mezinárodní ocenění. Ve věku 24 let se stal ekonomickým poradcem prezidenta Václava Havla, později také ministra financí. Byl zařazen do prestižního žebříčku mezi 100 nejvlivnějších myslitelů planety (Top 100 Thought Leaders, GDI). Tomáš Sedláček je členem několika významných mezinárodních i českých organizací, je předsedou dozorčí rady Vize 97 a programové rady nadace Forum 2000. Byl členem Světového ekonomického fóra zasedajícího v Davosu, dále poradního týmu předsedy Evropské komise založené E. Barrosou a také dlouhodobým členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). V současné době působí jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Přednáší filozofii a ekonomii na Karlově univerzitě a je vyhledávaným přednášejícím a diskutérem na světových univerzitách, konferencích a v nejrůznějších médiích.

Ing. Radka Vejmělková

Radka Vejmelková pochází z Třebíče a vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor učitelství odborných předmětů ekonomických. Po vysoké škole se vrátila do Třebíče na obchodní akademii (tehdy střední ekonomickou školu), kde kdysi i maturovala. Jejím hlavním a nejoblíbenějším předmětem je účetnictví. V letech 2006 – 2014 byla předsedkyní komise odborných předmětů. Se studenty se zúčastňovala soutěží v ekonomických předmětech – soutěže Ekonomický tým Junior v Pelhřimově a soutěže v účetnictví s názvem Má dáti, dal ve Znojmě. V celostátním kole soutěže v účetnictví během dvanácti let pětkrát obsadili 2. místo v kategorii škol a čtyřikrát (v letech 2015 – 2018) v této soutěži zvítězili. V roce 2016 získali 1. místo v soutěži jednotlivců, 1. místo v soutěži škol a dále titul „Nejúspěšnější škola desetiletí v účetnictví.“

2017

Jaroslav Zaviačič

Pan Jaroslav Zaviačič se celý svůj život věnuje strojovému zpracování textů (nejprve na mechanických, elektrických a elektronických psacích strojích, dálnopisech, psacích automatech, tiskařských či stenografovacích strojích, později již na počítačích).

Jeho životním posláním je šíření počítačové – přesněji klávesnicové gramotnosti zejména mezi žáky základních a středních škol České republiky, zvláště pak obchodních akademií.

Viditelným efektem této jeho systematické činnosti jsou dlouhodobě vynikající výsledky reprezentantů ČR na mistrovstvích světa ve zpracování textů. Na posledních 5 šampionátech české výpravy získaly vždy více než polovinu všech udělených medailí. V roce 2007 světový šampionát zorganizoval v Praze, na našem území se konal podruhé v historii (poprvé v roce 1963). Těchto – v jiných oborech –  nevídaných výsledků Jaroslav Zaviačič dosahuje nejen díky mimořádnému nasazení a entuziasmu, ale především neustálým zdokonalováním výukové metody psaní na klávesnici a zpracování textů.

Se svými spolupracovníky vyvinul unikátní systém individuální programované výuky psaní, který využívají stovky škol a tisíce žáků v celé ČR. Nejúspěšnější reprezentanti ČR – opět většinou žáci našich škol – svých výsledků dosahují i prostřednictvím metody strojového těsnopisu, tzv. ZAVPISu, jenž je kombinací klasického těsnopisu (mluvené slovo je zachyceno tužkou na papír a následně převedeno do psaného textu), speciálního počítačového programu a dovednosti soutěžícího.

Pro žáky škol pan Zaviačič s partnery neúnavně organizuje soutěže a přehlídky nejrůznějších úrovní – od začátečníků až po špičkové reprezentanty. Osobně se zúčastňuje četných soutěží, kde vysvětluje jak žákům, tak zejména učitelům principy, výhody a výsledky ovládání klávesnice; motivuje je tak k soustavné práci a seznamuje je s novinkami v této oblasti; upozorňuje na ne vždy korektní údaje prodejců nových technologií a poskytuje informace o výsledcích objektivních srovnávacích testů.

Pan Zaviačič je dlouholetým spolupracovníkem Státního těsnopisného ústavu (nyní samostatný referát v rámci NÚV), se nímž spolupracuje i na organizování krajských a celostátních soutěží v ovládání klávesnice a chodu státních zkoušek ze zpracování textu na počítači.

Pan Zaviačič v roce 1968 obdržel od švédského Dagens Nyheter novinářské ocenění za odpor proti okupaci. Je členem mezinárodní organizace INTERSTENO, kde působil řadu let jako prezident nebo viceprezident, zastupuje ČR a angažuje se ve vědecké komisi této organizace. V rámci svých mezinárodních kontaktů šíří dobré jméno ČR po celém světě, kde ji prezentuje jako zemi s efektivním vzdělávacím systémem. Důkazem toho jsou již zmiňované výsledky našich reprezentačních týmů v mezinárodních soutěžích.

Ing. Josef Kostohryz

Ing. Josef Kostohryz se významně a dlouhodobě  zasloužil o rozvoj středního ekonomického školství v ČR.

Je absolventem Střední ekonomické školy v Písku, v letech 1968–1973 vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu národně hospodářskou. V roce 1974 zahájil svou pedagogickou dráhu učitele na Střední odborné škole pro pracující v Sokolově. Na pedagogickou dráhu ho pomohl nasměrovat také jeho učitel, Ing. Václav Kleisner, známý autor učebnic účetnictví. V letech 1977–1978 působil jako ekonom Jihočeských dřevařských závodů Písek. V tom samém roce nastoupil v pozici učitele na Střední ekonomickou školu Písek, později přejmenovanou na Obchodní akademii Písek. Od roku 1994 je též členem rady pro uznávání kvalifikace v rámci systému certifikace účetních v České republice, který zaštiťuje Institut certifikace účetních, a. s. V roce 2005 byl na svém pracovišti jmenován zástupcem ředitele a statutárním zástupcem organizace. Tyto funkce zastává dosud.

Je pravidelným každoročním přednášejícím na pedagogické konferenci Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, pořádané Katedrou finančního účetnictví a auditingu (konference je zaměřena na problematiku výuky účetních a ekonomických předmětů na středních odborných školách v České republice). Je vedoucím bakalářských a magisterských prací na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Je též autorem příspěvků na mezinárodní konferenci Improfórum, kterou každoročně organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Spolupodílel se na navázání spolupráce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Písek s Ekonomickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která vyústila ve statut fakultní školy.

Jmenovaný od začátku svého pedagogického působení v oboru ekonomie a účetnictví sleduje nové trendy a poté je aplikuje ve výuce. Díky tomu těžili vždy žáci z jeho erudice nejen po dobu studia na střední škole, nýbrž i jako absolventi v podnicích či jako studenti vysokých škol. S tím souvisí také jeho využívání tzv. moderních technologií, kde je svou zdatností a sebevzděláváním příkladem nejen pro vrstevníky, nýbrž i pro kolegyně a kolegy služebně o několik dekád mladší. Je výtečným organizátorem školních i mimoškolních aktivit školy. Pro uchopení komplexního nahlédnutí na pedagogický přínos Josefa Kostohryze je nezbytné poukázat na jeho výjimečné charakterové vlastnosti. Těmi jsou především skromnost, pokora, otevřenost a schopnost vždy naslouchat a poradit. Jeho vystupování se za všech okolností, těch zátěžových nevyjímaje, vyznačuje nebývalou noblesou a kultivovaností. I proto se pro studenty napříč generacemi stal ztělesněním pedagoga, který jim byl opakovaně k dispozici při řešení složitých rodinných a jiných situací, které mu svěřovali. Nemenší vážnosti se těší u pedagogického sboru. V minulosti opakovaně ze svého platu sponzoroval tu či onu studentskou akci, stejně jako kofinancoval společenskou akci zaměstnanců školy. Vždy se zdvořilým zákazem řediteli školy, aby se o tom zmínil. Ve svém volném čase byl v minulosti také součástí vedení či organizace dětských táborů (Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Oheň života, Písek). Mezi jeho dlouhodobé záliby patří další studium ekonomicko˗účetní problematiky, zemědělské práce na rodném statku, stejně jako sadařství a včelařství.