Ekonomický tým 2017

Dne 5. prosince 2017 se stala budova školy centrem pozornosti českého obchodního školství. V tento den se sem sjeli vítězové krajských kol celostátní soutěže Ekonomický tým 2017, aby změřili míru svých znalostí a dovedností v oboru.

Na již 14. ročník soutěže, která se koná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravského kraje, města Brna, městské části Brno-střed, Masarykovy univerzity v Brně, Mendelovy univerzity v Brně a Asociace obchodních akademií ČR, přijelo 12 týmů z celé České republiky, k nimž se přidal i tým naší školy, který rovněž zvítězil v krajském kole. Všechny soutěžící týmy byly tříčlenné a tvořili je žáci 4. ročníků.
Na slavnostním zahájení v aule Moravské zemské knihovny přivítala účastníky soutěže s pedagogickými doprovody členka Rady JmK JUDr. Jana Pejchalová, prorektorka Masarykovy univerzity v Brně doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., prorektor Mendelovy univerzity v Brně doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D., předseda Asociace obchodních akademií Mgr. Richard Žert a ředitel naší školy Ing. Mgr. Jiří Haičman.
Poté na týmy čekal 60minutový test odborných znalostí z oblasti ekonomiky, účetnictví, financí, práva a informačních technologií. Otázky a úkoly byly náročné a na vysoce odborné úrovni.
Po skončení testu následovala další část soutěže – vytvoření 10minutové prezentace na téma, které vylosovala odborná porota. Tentokrát to bylo téma „Jak naložit s přebytkem osobního rozpočtu?“. Na přípravu prezentace byla vyměřena pouhá půlhodina, během které se členové týmů museli domluvit na vhodné formě, přidat odbornou terminologii, použít věcnou a průraznou argumentaci, srozumitelný a kultivovaný mluvený projev – zkrátka zúročit vše, co v sobě mají.
Odborná porota pak vyhodnotila obě části soutěže, přidala hodnocení již dříve zaslaných projektových prací na jednotné téma „Chci být zaměstnanec, nebo podnikatel?“ a rozhodla takto:
Nejlepším ekonomickým týmem České republiky se stal tým naší školy,
Obchodní akademie, Střední odborné školy knihovnické a Vyšší odborné školy
Brno, p. o., Kotlářská 9 ve složení Eliška Benešová, Lucie Procházková a Regina
Dervišoska ze třídy 4. B
. Druhé místo obsadil tým Obchodní akademie, Střední odborné školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové a na třetím místě skončily se stejným počtem bodů týmy Obchodní akademie a Vyšší odborné školy ekonomické Svitavy a Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Liberec. Uvedené školy převzaly od předsedy asociace poháry a členové vítězných týmů obdrželi od ředitele naší školy věcné ceny.
Celostátní kolo soutěže Ekonomický tým 2017 ukázalo velký potenciál schopností mladých lidí, kteří v soutěži předvedli to nejlepší, co v průběhu středoškolského studia získali. Kombinace teoretických znalostí, praktických dovedností a týmové spolupráce jsou skvělým východiskem pro jejich další kariéru.